skip to Main Content
Årsmøteinnkalling

Årsmøteinnkalling

Innkalling til Årsmøte i Malvik IL – håndballavdelingen

 

Tirsdag 08.03.16 kl. 19.00 i Storsalen, klubbhuset

Sakliste

 

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  4. Valg av møteledelse
  5. Valg av møtesekretær
  6. Valg av 2 protokollunderskrivere
 1. Godkjenning av årsmelding
 2. Godkjenning av regnskap og budsjett
 3. Innkomne forslag
 4. Valg

 

Styrets årsmelding og regnskap legges fram på årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling og saker til behandling gjøres tilgjengelig ved henvendelse til leder f.o.m. 01.03.16 eller legges fram på årsmøtet. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom håndballavdelingens styre. Slike saker må være styret i hende senest 23.02.2016. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

Leveres direkte eller sendes til leder: [email protected]

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk