skip to Main Content
Innkalling årsmøte

Innkalling årsmøte

 Innkalling til Årsmøte i Malvik IL – håndballavdelingen

Torsdag 02.03.17 kl. 19.00 i Storsalen, Klubbhuset

Sakliste

 1. Konstituering
 2. Åpning
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5. Valg av møteledelse
 6. Valg av møtesekretær
 7. Valg av 2 protokollunderskrivere
 8. Godkjenning av årsmelding
 9. Godkjenning av regnskap og budsjett
 10. Evt. innkomne forslag
 11. Valg

Styrets årsmelding og regnskap legges fram på årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling og saker til behandling gjøres tilgjengelig ved henvendelse til leder. Ole Morten Rønning, eller legges fram på årsmøtet. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom håndballavdelingens styre. Slike saker må være styret i hende senest 21.02.2017. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

Leveres direkte eller sendes til leder: [email protected]

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk