skip to Main Content
Endringer I Kamp- Og Treningsavgift For 2017

Endringer i kamp- og treningsavgift for 2017

På Håndballavdelingens årsmøte 2. mars ble følgende endringer i kamp- og treningsavgift for 2017 vedtatt:cropped-uten-navn.png

 

  • For å ha en enhetlig struktur i mellom alle avdelingene i Malvik IL så fjernes kampavgiften for årsklasse 7-11 år. Det betyr at treningsavgiften som Hovedstyret i Malvik IL krever inn en gang i året, heretter vil dekke all avgift for spillere i årsklassen 7-11 år i Håndballavdelingen også.
  • Det foretas en generell økning på kr 300,- av treningsavgiften for spillere i hhv. årsklassene 12-16 år. Justering av treningsavgiften skyldes behovet for å dekke inn utgifter ved økt hallkapasitet (fylkeshallen) og justering for generell prisvekst.  For å redusere antall faktureringer i løpet av sesongen så legges egenandel for obligatorisk treningssamling (Røros) for årsklasse 12-16 år inn i treningsavgiftsbeløpet. Det betyr følgende treningsavgifter for 2017:

 

Årsklasse Treningsavgift per halvår Treningsavgift pr år
J/G 12 år Kr 1 025,- Kr 2 050,-
J/G 13 år Kr 1 225,- Kr 2 450,-
J/G 14 år Kr 1 350,- Kr 2 700,-
J/G 15 år Kr 1 450,- Kr 2 900,-
J/G 16 år Kr 1 500,- Kr 3 000,-

Treningsavgiften faktureres gjennom Medlemsnett hhv medio mars og medio november.

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk