skip to Main Content
Innkalling Til Årsmøte 2018

Innkalling til Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 for Malvik IL Håndball avholdes torsdag 1.mars 2018 kl 20:00 på Klubbhuset Vikhammer.

Agenda: 

1.       Konstituering

2.       Åpning

3.       Godkjenning av innkalling

4.       Godkjenning av dagsorden/saksliste

5.       Valg av møteledelse

6.       Valg av møtesekretær

7.       Valg av 2 protokollunderskrivere

8.       Godkjenning av årsmelding

9.       Godkjenning av regnskap og budsjett

10.   Innkomne forslag

a.       Godkjenning av retningslinjer til utenlandstur for avgangskull

11.   Valg

 

Dersom noen ønsker tilsendt årsmøtepapirer, fås dette på forespørsel til sekretær: [email protected]

Velkommen!

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk