skip to Main Content

På årsmøtet til VHK i 2017 ble det dannet en dameavdeling i klubben.
MHK er lagt ned og alle spillerne er nå medlemmer av Vikhammer HK.
Dette gir store utfordringer for klubben, men den har fått valgt et styre på 8 personer hvor alle vil gjøre en jobb for klubben som har vokst med rundt 50 medlemmer.

 

Vikhammer Håndballklubb

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk