skip to Main Content
Lagets støtteapparat og deres oppgaver
Alle håndball-lag er avhengig av å ha et støtteapparat rundt seg. Følgende roller er vanlig å ha
tilknyttet hvert enkelt lag:

 • Hovedtrener
 • Rolletrener(e)
 • Hjelpetrener(e)
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt
 • Kasserer

Hovedtrener: Planlegge treninger, lede kamper og ha det faglige ansvaret for laget. Delta på møter og treningsforum i regi av klubb. Organisere opp støtteapparatet rundt laget.

Rolletrener: Bistå hovedtrener i planlegging og gjennomføring på trening og kamp. Kan ha konkret treningsansvar (målvakt, fysisk, angrep). Delta på møter og treningsforum i regi av klubb.

Hjelpetrener: Bistå hovedtrener og rolletrener med enkle oppgaver på trening. Kan være en sporadisk funksjon.

Mer om trenerrollen finner dere i Sportsplan.

Lagleder: Lagleder skal være trenerapparatets viktigste støttefunksjon og utøve de oppgaver trenerapparatet mener er nødvendig. Bistå hovedtrener med å organisere støtteapparat. Lagleder er også kontaktledd mot klubb og regionen.

Spesifikke oppgaver:

 • Ansvarlig for uthenting/innlevering av spillertrøyer.
 • Ansvarlig for at alle har gyldig lisens (13 år +).
 • Ansvarlig for å finne sekretariat til hjemmekamper. sekretariat og dommerverter
 • Ansvarlig for lagets og støtteapparatets registrering i Turneringsadmin (TA).
 • Omberamming av kamper.
 • Oppdatere lagsinformasjon fortløpende gjennom sesongen.
 • Håndtere påmeldinger cup.

Foreldrekontakt: Foreldrekontakten skal være bindeleddet mellom trener(e) og foreldregruppe, samt opp mot klubben dersom det skulle være nødvendig.

Typiske oppgaver kan være:

 • Ansvar for å fordele dugnader ut til lagets foresatte (dopapir, kioskvakter, Malvikcup etc.)
 • kioskvakter og dopapirsalg
 • Ansvarlig for sosiale arrangement mm. 
 • Avholde foreldremøter
 • Ansvarlig for å holde lagslister oppdatert
 • Ansvarlig for å holde liste over støtteapparat oppdatert
 • Bidra til å innhente treningsavgift/dugnader dersom denne ikke betales av lagets utøver(e)
 • Også ansvarlig for å videresende info fra styret til foresatte.

Kasserer: Lag som ønsker å ha egen bankkonto for spareformål eller sosiale formål, skal opprette egen konto i Sparebank 1 gjennom Malvik IL. Kontakt økonomiansvarlig for å få opprettet slik konto.

Kasserer har følgende oppgaver:

 • Er ansvarlig for bankkonto til laget
 • Foreta utbetalinger fra lagskonto.
  Kasserer er førstegodkjenner på alt av utbetalinger fra konto. Økonomiansvarlig i
  håndballavdelingen er andregodkjenner, slik at alle utbetalinger fra konto alltid er godkjent av to personer.
 • Leverer regnskap til avdelingen i forbindelse med årsmøte. Regnskapet leveres i januar
  (eksakt dato publiseres hvert år på Laglederforum på FB)

Det skal holdes jevnlige møter mellom trenere, lagleder, foreldrekontakter og styret. Alle lag må ha på plass støtteapparat før seriespill starter opp. (Hos de minste årsklassene kan lagleder og foreldrekontakt være samme person, inntil man får flere inn i støtteapparatet). Hvert år skal det sendes en kort rapport til styret (for årsmeldingen) fra alle lag om sportslig utvikling, spillerskifte, cuper, dugnader og sosiale aktiviteter.

Andre mulige roller i et Støtteapparat:

 • Dugnadsansvarlig
 • Ansvarlig for FB-gruppe
 • Sosialt ansvarlig

Vil du vite hvem som er trenere/lagleder/foreldrekontakt for ditt lag?

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk