skip to Main Content
Lagenes tillitsmannsapparat og oppgaver
Tillitsvalgte:

  • Hvert lag skal ha to eller tre tillitsvalgte: Oppmann, foreldrekontakt og styrerepresentant (ikke alltid nødvendig med styrerepresentant). Disse tillitsvalgte velges blant spillernes foresatte. Se mer informasjon under for hvilke oppgaver de ulike tillitsvalgte har.
  • Vil du vite hvem som er lagleder/foreldrekontakt for ditt lag?

Oppgaver for tillitsvalgte:

Lagleder/Oppmann:Jobber med opplegg rundt kamper, kamprapporter og sekretariat (2 til sekretariat og 1 dommervert) til hver kamp, påse at lisens er innbetalt innen fristen (LISE/LISE Plus) og utstyr mv.

Foreldrekontakt: Jobber med laglister, treningsavgifter, dugnader (les mer om kioskvakter , sekretariat og dommerverter og dopapirsalg) og sosiale arrangement mv. Også ansvarlig for å videresende info fra styret til foresatte.

Styrerepresentant: En person som går inn i styrefunksjon eller arbeidsgrupper i avdelingen. (denne kan være en av de samme personene som ovenfor).

Det er ønskelig at disse har en to-årig funksjon, slik at de overlapper hverandre. De enkelte lag kan organisere dette som det passer, og de to eller tre kan dele på oppgavene.

Det skal holdes jevnlige møter mellom trenere, oppmenn, foreldrekontakter og styret. Ingen lag får delta i serien før funksjonene ovenfor er på plass. Hvert år skal det sendes en kort rapport til styret (for årsmeldingen) fra alle lag om sportslig utvikling, spillerskifte, cuper, dugnader og sosiale aktiviteter.

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk