skip to Main Content
Sekretariat, speakertjeneste og dommerverter på hjemmekamper
Kampavvikling – rutiner:

MIL Håndball ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og oppfordrer derfor alle arrangerende lag til å ha noen faste rutiner både før, under og etter kampene. Dette for å gjøre arrangementene bedre, slik at håndballkamper blir morsomme og opplevelsesrike for alle aktører.

Oppmøte i hallen

Arrangerende klubb må være på plass i hallen en halv time før kampstart.

Det er sekretariat og dommervert på alle hjemmekamper fra J/G 10 år og eldre. Disse oppgavene går på rundgang blant spillernes foresatte og det er foreldrekontaktene som utarbeider en turnusliste (eller delegerer oppgaven til andre). Vi ønsker også å ta i bruk høytaleranlegget i hallen og ha en speaker til hver kamp. Dette kan gjerne være dommervertens ansvar.

Sekretariatet

Betjening av sekretariatet krever litt innføring – det gjelder både det tekniske ved betjeningen av selve sekretariatsbordet og reglene for hva som skal gjøres når i løpet av kampen. Hva som skal gjøres når bestemmes alltid av dommeren (eksempelvis det blåses for mål, utvisning, stopp av tiden) eller lagleder (time-out).

Det arrangeres derfor kurs i bruk av «sekretariatsbordet» ved oppstart av hver sesong – se aktivitetskalenderen her på hjemmesidene. Om du ikke har anledning til å delta på kurset – snakk gjerne med en annen foresatt med litt erfaring før du går til sekretariatsoppgaven første gang. Det er langt enklere enn det som regel fortelles J. Det ligger også en god bruksanvisning ved sekretariatsbordet. Mange har klart seg godt kun ved hjelp av den.

Dommerverter:

· Hovedoppgave: Være Malvik IL sitt kontaktpunkt for dommerne. Dommerverten skal ivareta dommernes behov og ønsker og om nødvendig være deres støttespiller i alle sammenhenger. Videre er det en viktig oppgave for dommerverten å bidra til at atmosfæren i hallen blir så positiv som mulig for alle. Grip eksempelvis inn om noen i publikum har ufine kommentarer som ikke passer på kamper i de yngre årsklassene.

· Være synlig ved å bære gul ”DommerVert-vest”. Vesten ligger enten i en sekk ved sekretariatsbordet eller hos tilsynsvakta i 2. etasje i Malvikhallen.

· Ta i mot dommerne når de kommer til hallen; hilse på og vis dem garderoben om de ønsker det.

· Sørge for drikke til dommerne og evt. bevertning (en kopp kaffe, vaffel, eller en kopp vann/saft).

· Samarbeide med den øvrige del av arrangørstaben inkludert tidtaker og sekretær.

· Hjelpe dommerne etter kampen i forhold til det økonomisk oppgjøret.

Speakertjeneste:

For å skape best mulig stemning i hallen under våre hjemmekamper vil vi at lagene tar i bruk høytaleranlegget og organiserer speakertjenesten under kamp. Dette kan gjerne være dommervertens oppgave.

Før kampen kan følgende informasjon gis over høytaleranlegget:

• Ønske velkommen

• Innløping der det ønskes. NB! Det må være nok tid mellom kampene dersom slik ordning skal praktiseres. Vurderes foran hver kamp.

• Presentere spillerne på lagene

• Presentere lagledere

• Presentere dommere med navn og klubbtilhørighet

Under kampen gis følgende informasjon over høytaleranlegget:

• Målscorere med nummer og navn (kun klassene 12/11 år og oppover)

• Stilling etter scoring

• Utvisninger

• Pauseresultat

• Scoringsmusikk hvis det er mulig

Etter kampen gis følgende informasjon over høytaleranlegget:

• Sluttresultat

• Takke lag og dommere for kampen

• Takke publikum for oppmøtet og velkommen igjen

Alle lag oppfordres til å ha en egen «sekretariatgruppe» som kan rullere på å ta seg av disse oppgavene på sine kamper. De foreldrene som stiller opp i denne gruppa må fritas for kioskvakter.

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk