skip to Main Content

Sekretariat, Håndball LIVE, speakertjeneste og dommerverter på hjemmekamper

Alle lag oppfordres til å ha en egen «sekretariatgruppe» som kan rullere på å ta seg av disse oppgavene på sine kamper. De foreldrene som stiller opp i denne gruppa må fritas for kioskvakter.

Innlogging LIVE:

Brukernavn: Malvik Live
Passord: Malvikhallen7560

Kampavvikling – rutiner:

MIL Håndball ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og oppfordrer derfor alle arrangerende lag til å ha noen faste rutiner både før, under og etter kampene. Dette for å gjøre arrangementene bedre, slik at håndballkamper blir morsomme og opplevelsesrike for alle aktører.

Oppmøte i hallen:

Arrangerende klubb må være på plass i hallen en halv time før kampstart. Vi spiller de fleste hjemmekampene vår i Malvikhallen, men også noen i Sveberghallen.

Det er sekretariat og dommervert på alle hjemmekamper fra J/G 9 år og eldre. Disse oppgavene går på rundgang blant spillernes foresatte og det er lagleder/foreldrekontaktene som utarbeider en turnusliste (eller delegerer oppgaven til andre). Vi ønsker også å ta i bruk høytaleranlegget i hallen og ha en speaker til hver kamp. Dette kan gjerne være dommervertens ansvar.

Nettbrett til å føre Live finnes i Malvikhallen (også i Sveberghallen). Innlogging er den samme i begge hallene. Betjening av sekretariatet krever litt innføring – det gjelder både det tekniske ved betjeningen av selve sekretariatsbordet og reglene for hva som skal gjøres når i løpet av kampen. Hva som skal gjøres når bestemmes alltid av dommeren (eksempelvis det blåses for mål, utvisning, stopp av tiden) eller lagleder (time-out).

Det arrangeres derfor kurs i bruk av «sekretariatsbordet» ved oppstart av hver sesong. Om du ikke har anledning til å delta på kurset – snakk gjerne med en annen foresatt med litt erfaring før du går til sekretariatsoppgaven første gang. Det er langt enklere enn det som regel fortelles. Det finnes dessuten gode brukerveiledninger på «Håndball Live» på Norges Håndballforbund sine sider. Det ligger også en god bruksanvisning ved sekretariatsbordet. Mange har klart seg godt kun ved hjelp av den.

HÅNDBALL LIVE:

9-10 år: Enkel live, ingen føring av mål Live, ingen måltavle i hallen, ingen resultatregistrering, kun tidtaking klokke i hallen og Live, ingen timeout.

11-12 år: Enkel live, føring av mål (ikke spiller), måltavle i hellen, resultatregistrering Live, lov med timeout.

Dommervert:

Det skal være dommervert på alle kamper, og disse skal være Malvik IL Håndball sitt kontaktpunkt for dommerne. Dommerverten skal ivareta dommernes behov og være deres støttespiller. Videre er det en viktig oppgave for dommerverten å bidra til at atmosfæren i hallen blir så positiv som mulig for alle. Grip eksempelvis inn om noen i publikum har ufine kommentarer eller gjør andre ting som ikke passer seg på kamper i de yngre årsklassene. Dommerverten skal se til at alle parter i kampen opptrer etter NHF sine verdier, dette gjelder før, under og etter kamp, fra trenere/lagledere, spillere, sekretariat, dommere og publikum.

· Være synlig ved å bære gul «DommerVert-vest/FairPlay-vest». Vesten ligger enten i en sekk ved sekretariatsbordet eller hos tilsynsvakta i 2. etasje i Malvikhallen.

· Ta i mot dommerne når de kommer til hallen; hilse på og vis dem garderoben om de ønsker det.

· Samarbeide med den øvrige del av arrangørstaben inkludert tidtaker og sekretær.

 

Speakertjeneste:

For å skape best mulig stemning i hallen under våre hjemmekamper ønsker vi gjerne at lagene tar i bruk høytaleranlegget og organiserer speakertjenesten under kamp. Dette kan gjerne være dommervertens oppgave.

Før kampen kan følgende informasjon gis over høytaleranlegget:

• Ønske velkommen

• Innløping der det ønskes.

NB! Det må være nok tid mellom kampene dersom slik ordning skal praktiseres. Vurderes foran hver kamp.

• Presentere spillerne på lagene

• Presentere lagledere

• Presentere dommere med navn og klubbtilhørighet

Under kampen kan følgende informasjon gis over høytaleranlegget:

• Målscorere med nummer og navn (kun klassene 11/12 år og oppover)

• Stilling etter scoring

• Utvisninger

• Pauseresultat

• Scoringsmusikk hvis det er mulig

Etter kampen gis følgende informasjon over høytaleranlegget:

• Sluttresultat

• Takke lag og dommere for kampen

• Takke publikum for oppmøtet og velkommen igjen

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk