skip to Main Content

Dommersituasjonen sesongen 2022/2023:

Mange lag opplever at det ikke er satt opp dommere på oppsatte kamper i Malvikhallen. Dette er beklagelig, men skyldes at man ikke har nok dommere til å få dekt opp alle kampene.

Hvis laget ikke har blitt tildelt dommer til egen kamp innen

 • Torsdag kl. 17:00 før kamphelg
 • Kamp i ukedag innen kl. 13:00 samme dag

MÅ det skaffes dommer selv, eller lagene må sammen bli enige om hvem som skal lede kampen. Kamp skal gjennomføres. For mer informasjon, se seriereglementet 22/23 pkt. 8 – Gjennomføring av kamp. En mulig nødløsning er at en trener fra hvert lag dømmer sammen eller hver sin omgang.

Per nå har vi en dommer i klubben som kan bli ringt opp for dommeroppdrag. Håper å få flere på listen:

 • Sander Wannebo: 97949145

Har du dommerspørsmål har regionene laget en super side for dommer, dommerutvikler og dommerkontakt.
Her finner du denne informasjonen.

Dommere

Å være barnekampleder eller dommer er utviklende, spennende og en god inntektskilde for de som ønsker å tjene litt ekstra. 

Malvik IL Håndball ønsker å sikre rekrutteringen av nye barnekampledere og dommere.

Dommere utvikler ofte en bedre forståelse av spillet, og synes det er både spennende og utviklende å lede og veilede barn og ungdom i håndballkamper.

Spe på inntekten samtidig som du gjør en god og viktig gjerning for klubben!

Alle som fyller 14 år (Gjelder inneværende kalenderår) eller eldre kan melde seg på barnekampleder kurs, gjerne sammen med en makker som en har lyst til å dømme sammen med. Kursene er gratis og en får veiledning og oppfølging av klubbens Dommerutvikler.

Informasjon for nye dommere:

 • Dommerne må ha sin egen bruker i min idrett, dvs. ikke tilknyttet foresattes bruker. https://minidrett.nif.no/
 • Dommerne MÅ være registrert på aktuell kamp før de kan signere.
 • Dommerregningen leveres digitalt, i etterkant av kampen(e).
 • Dommerne må ha lagt inn aktuelt bankkontonummer før de dømmer kamper (gjøres kun en gang på dommerens egen profil i TA).
  https://sts.nif.no/
 • Dommerne må selv følge med i dommerdagboka, der er all informasjon de trenger for å se når og hvor de dømmer.
 • Dommer burde ha egen klokke for å ta tid, i tilfelle problemer med halluret.
 • Dommere må levere sperreliste (Dette er en oversikt over dager/ tidspunkter dere ikke kan dømme, slik at det ikke kolliderer med egne kamper eller andre ting dere skal delta på.) Sperrelisten hjelper også dommeransvarlig med å ordne noen til å steppe inn om det oppstår sykdom eller andre hendelser som gjør at man trenger flere dommere)
 • Dømme på cuper: Her melder man seg på selv, men opplyser dommeransvarlig, slik at man kan få støtte om dommeren trenger dette.

 

Dommeransvarlig

Malvik IL Håndball har en aktiv dommerutvikler. Han/hun skal sørge for:

 • Faglig ansvarlig for barnekampledere og dommerne i klubben
 • Faglig bindeledd mellom regionen og klubben
 • Ansvarlig for oppstartsamling hver høst; leder samlingen sammen med teknisk ansvarlig på Håndball LIVE kursing og sekretariat i hallen.
 • Rekruttere nye dommere til barnekamplederkurs og andre dommerutdanninger.
 • Innkaller til, og avholder dommermøter og sosiale sammenkomster.
 • Ansvarlig for oppfølging og observasjon på kamper i løpet av sesongen.
 • Deltar på dommermøter i regi av regionen
 • Utvikle rutiner og følge opp sperrelister for dommere i klubben.
 • Gjennomgå og utbetale dommerregninger for dommere som dømmer Malvik IL på hjemmebane.

 

 

PRAKTISKE LINKER:

Seriereglement https://www.handball.no/regioner/region-nord/praktisk-info/regional-info/serierelgement-2022/2023

Dommerregler: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/spilleregler-handball/  (husk! Mini og J/G 10 og 11 år har tilpassede regler)

Dommertegn: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/spilleregler-handball/dommertegn/

Informasjon om elektronisk kamprapport: https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2018/oktober/elektronisk-kamprapport/

Dommerutdanning:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/dommer/dommerutvikling/

DOMMERREGNINGER:

Hva kreves av klubbene: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/digital-dommerregning/

Brukerveiledning dommerregninger:   https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-digital-dommerregning/digital-dommerregning-dommer/

Min Håndball: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/min-handball/ (Her finner du også link til å laste ned app på telefonen Android eller IOS)

2020-Excel-Interne-dommerregninger

Pålogginger:

TA: https://sts.nif.no/

Min idrett: https://minidrett.nif.no/

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk