skip to Main Content

Informasjon for nye dommere:

  • Dommerne må ha sin egen bruker i min idrett, dvs. ikke tilknyttet foresattes bruker. https://minidrett.nif.no/
  • Dommerne MÅ være registrert på aktuell kamp før de kan signere.
  • Dommerregningen leveres digitalt, i etterkant av kampen(e).
  • Dommerne må ha lagt inn aktuelt bankkontonummer før de dømmer kamper (gjøres kun en gang på dommerens egen profil i TA).
    https://sts.nif.no/
  • Dommerne må selv følge med i dommerdagboka, der er all informasjon de trenger for å se når og hvor de dømmer.
  • Dommer burde ha egen klokke for å ta tid, i tilfelle problemer med halluret.
  • Dommere må levere sperreliste (Dette er en oversikt over dager/ tidspunkter dere ikke kan dømme, slik at det ikke kolliderer med egne kamper eller andre ting dere skal delta på.) Sperrelisten hjelper også dommeransvarlig med å ordne noen til å steppe inn om det oppstår sykdom eller andre hendelser som gjør at man trenger flere dommere)
  • Dømme på cuper: Her melder man seg på selv, men opplyser dommeransvarlig, slik at man kan få støtte om dommeren trenger dette.

PRAKTISKE LINKER:

Seriereglement https://www.handball.no/regioner/region-nord/praktisk-info/regional-info/serierelgement-2023/2024

Dommerregler: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/spilleregler-handball/  (husk! Mini og J/G 10 og 11 år har tilpassede regler)

Dommertegn: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/spilleregler-handball/dommertegn/

Informasjon om elektronisk kamprapport: https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2018/oktober/elektronisk-kamprapport/

Dommerutdanning:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/dommer/dommerutvikling/

DOMMERREGNINGER:

Hva kreves av klubbene: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/digital-dommerregning/

Brukerveiledning dommerregninger:   https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-digital-dommerregning/digital-dommerregning-dommer/

Min Håndball: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/min-handball/ (Her finner du også link til å laste ned app på telefonen Android eller IOS)

2020-Excel-Interne-dommerregninger

Pålogginger:

TA: https://sts.nif.no/

Min idrett: https://minidrett.nif.no/

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk