skip to Main Content

Alle som står oppført som en del av støtteapparatet hos håndballag, må ha gyldig politiattest. Dette gjelder både trenere, lagledere og foreldrekontakter. I tillegg skal alle som er medlem av Styret og utvalg levere gyldig politiattest.

Det er hovedlaget som står for registrering av politiattester i Malvik IL, og fremgangsmåte for å søke om politiattest står her. Spørsmål til utfylling kan gjøres til sekretær i håndballavdelingen.

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk