skip to Main Content
ÅrsklasseTreningsavgift per halvårTreningsavgift per år
J/G 12 årkr 1 025kr 2 050
J/G 13 årkr 1 225kr 2 450
J/G 14 årkr 1 350kr 2 700
J/G 15 årkr 1 450kr 2 900
J/G 16 årkr 1 500kr 3 000

Medlemmer under 12 år (det vil si til og med det året spilleren fyller 11 år) betaler treningsavgift til Malvik IL – hovedlaget. Dette gir rett til å trene i alle Malvik IL sine avdelinger. Spillere fra og med 12 år betaler full treningsavgift for hver av de avdelingene i Malvik IL som de er engasjert i (håndball, fotball, ski …).

I tillegg skal det betales medlemskontingent til Malvik IL – hovedlaget:

 

MEDLEMSKONTINGENT 2019

Medlemskontingent i MIL må betales for å få delta i idrettslagets aktiviteter. Pr. år 2017

  • Familie    400,-
  • Enkeltmedlem 200.-

 

TRENINGSAVGIFT 2019

Treningsavgift betales 1-2 ganger pr. år avhengig av alder, se info på Malvik IL sine sider: https://www.malvikil.no/index.php?option=com_content&view=article&id=19:joomla-overview&catid=49:usortert&Itemid=242&highlight=WyJ0cmVuaW5nc2F2Z2lmdCJd.

Barn under 12 år betaler bare én treningsavgift, men kan delta i flere idretter. Avgiften betales inn til hovedlaget som så fordeler avgiften videre til avdelingene. De over 12 år betaler direkte til sine respektive avdelinger. Satser pr. år 2019 (tall fra 2016 i parantes):

  • Klasse 5 år:               250,- (350,-)
  • Klasse 6 år:               500,- (350,-)
  • Klasse 7 – 8 år:         750,- (800,-)
  • Klasse 9 – 10 år :      900,- (850,-)
  • Klasse 11 år :          1 050,- (1 100,-)
Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk