skip to Main Content

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med 1. januar det året de fyller 13 år.

Forsikring er da dekket av lisensbetalingen.

Lisens og forsikring NHF over 13 år

 

Forsikring for spillere under 13 år er dekket av Idrettsforsikringen for barn.

Idrettsforsikring under 13 år

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk