skip to Main Content
  • Vi ønsker å ta bilder på treninger, kamper, turneringer og arrangementer slik at vi kan vise frem idretten vår, dele idrettsglede og markedsføre Malvik IL sin håndballavdeling. Bildene vil hovedsakelig bli brukt på vår nettside og sosiale medier som for eksempel Facebook og Instagram.
  • Vi ønsker at lagene sender oss bilder, video og tekster fra aktiviteter dere gjør som lag, både på og utenfor banen.
  • Før/i starten av hver sesong skal derfor alle lag sende ut skjema om fotosamtykke til foresatte for sine utøvere. Lagets lagleder eller foreldrekontakt har ansvaret for at dette blir gjort. Dette kan gjøres via lagets Spondgruppe. Om noen reserverer seg mot å bli tatt bilde/video av, må dette hensyntas når laget sender inn bilder til klubbens kommunikasjons- og SOME-ansvarlig. 
  • NB! Samtykke hentes inn for hele sesongen, men samtykke kan når som helst trekkes tilbake.
  • Samtykkeerklæring bilde og film
Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk