skip to Main Content

Klubbhuset Nivå 1-3

  • Malvik IL Håndball deltar i klubbhuset, noe som er en del av NHFs klubbutviklingsprogram. Gjennom dette programmet er vi forpliktet til å jobbe med klubbutvikling. Konseptet baserer seg på 5 hovedkategorier: Klubbdrift, sport, rekruttering, dommer og frivillighet/arrangement.
  • Klubbhuset har som mål å bidra til en bedre klubbhverdag for spillere, tillitsvalgte, trenere, dommere og alle andre involvert i håndballgruppen.
  • Håndballgrupper som blir sertifisert på nivåene vil få tildelt logo som man kan benytte for å synliggjøre at håndballgruppen har jobbet og jobber strukturert med utvikling. 
  • Håndballgruppene som er en del av tilbudet og for de som har oppnådd nivåene vil bli invitert til møteplasser for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll.

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk