skip to Main Content

TRENERATTESTEN:

Norges Idrettsforbund (NIF) har utviklet en enkel, digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Det tar inntil 20 minutter å gjennomføre den.

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Alle som har fullført trenerattesten får automatisk denne kompetanse synlig på sin idretts-CV, og man får tilgang til en ressursside med fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

STARTPAKKA – ET TILBUD TIL NYE TRENERE:

Kurset er rettet mot deg som er trener, eller har en rolle i barnehåndballen i aldersgruppen 6-12 år. Startpakka er helt gratis og tidsbruk for å gjennomføre kurset er ca. 20−30 minutter.

TRENERKURS:

Malvik Håndball oppfordrer alle våre trenere til å ta trenerkurs og utdanninger som arrangeres i regi av Norges Håndballforbund Region Nord. Det er mulig å søke kompensasjon for deltakeravgift, noe som gjøres ved å sende mail til vår økonomiansvarlig. Følg link til regionens nettside for oversikt over aktuelle kurs

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk