skip to Main Content

13-års klassen skal være fadder lag til våre 6-åringer. Fadderordningen mellom lagene varer ut
sesongen de er 7 år.

Denne ordningen skal fremme både klubbfølelse, rekruttering og øke fagkompetansen ned i våre miniklasser. Våre 13-åringer får en arena der de må være «voksne» ansvarlige og instruktører, samtidig som de minste får sine forbilder. Nye trenere får også sin støtte gjennom trenerapparatet til 13-åringene. Målet er at ferske trenerressurser får en god, informativ og nyttig støtte hos de som har vært i klubben gjennom en lengre periode.

For å sikre riktige tiltak her ønsker vi følgende forpliktelser for våre 13-års lag:

  • Trenere og utøvere fra 13-års klassen skal stå for oppstart av nye lag. De tar ansvar de 2
    første treningsøktene i januar/februar slik at klubb kan bistå i organisering av nytt trenerapparat.
  • Trenere fra fadderlaget har ansvaret for ordningen, og skal følge opp med minst 1 besøk på
    trening før sesongslutt. Videre skal det være 1 besøk før og etter jul årlig.
  • Fadderlaget skal invitere 6-åringene til hjemmekamp som maskoter minst 1 gang pr. sesong.
  • Fadderlaget skal invitere 6-åringene til egen trening minst 1 gang pr. sesong.
  • Øvrig samarbeid mellom lagene tas på eget initiativ, men vi oppfordrer til å legge inn noe sosialt i tillegg til punktene nevnt over.
Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk