skip to Main Content

Årshjul nye lag:

Måned: Aktivitet: Kommentar:
Januar Oppstart 6-åringer/

1.klasse

Først håndball Allidrett,

deretter oppstart v/håndballavdelingern.

Februar Foreldremøte
Februar-Mars Trening 1 gang hver uke
Mars Sesongavslutning mini-lag Klubben/Sportslig bidrar her. Treningene slutter til Påske.
April-September Ingen treninger i regi av klubben. Off season. Oppfordrer til andre aktiviteter i MIL.
August Påmelding seriespill Frist 31.08.23
September Kampoppsett seriespill ferdigstilles Slutten av september.
Oktober Sesongoppstart treninger og kamper Trening og kamper starter opp uka etter høstferien
Oktober Omberamming kamper (kostnadsfritt) Frist 15.10
Oktober Kickoff Mini Div. aktiviteter Malvikhallen.

Klubben/Sportslig arrangerer.

Oktober/November Foreldremøte
Oktober-Mars Trening 1 gang per uke
Oktober-Mars Seriespill
November/Desember Malvikcup Mini Alle mini-lag skal delta her.
Desember Juleavslutning Laget organiserer dette selv.

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk