skip to Main Content

Malvik IL Håndball ønsker å ha en aktiv dommerutvikler. Han/hun skal sørge for:

  • Faglig ansvarlig for barnekampledere og dommerne i klubben
  • Faglig bindeledd mellom regionen og klubben
  • Ansvarlig for oppstartsamling hver høst; leder samlingen sammen med teknisk ansvarlig på Håndball LIVE kursing og sekretariat i hallen.
  • Rekruttere nye dommere til barnekamplederkurs og andre dommerutdanninger.
  • Innkaller til, og avholder dommermøter og sosiale sammenkomster.
  • Ansvarlig for oppfølging og observasjon på kamper i løpet av sesongen.
  • Deltar på dommermøter i regi av regionen
  • Utvikle rutiner og følge opp sperrelister for dommere i klubben.

Per nå er klubben på utkikk etter en ny dommeransvarlig. Om dette vervet er noe du kunne tenke deg, ta kontakt med [email protected].

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk