skip to Main Content

Mangler dommer?

Mange lag opplever at det ikke er satt opp dommere på oppsatte kamper i Malvikhallen. Dette er beklagelig, men skyldes at man ikke har nok dommere til å få dekt opp alle kampene.

Hvis laget ikke har blitt tildelt dommer til egen kamp innen

  • Torsdag kl. 17:00 før kamphelg
  • Kamp i ukedag innen kl. 13:00 samme dag

det skaffes dommer selv, eller lagene må sammen bli enige om hvem som skal lede kampen. Kamp skal gjennomføres. For mer informasjon, se seriereglementet 23/24 pkt. 8 – Gjennomføring av kamp. En mulig nødløsning er at en trener fra hvert lag dømmer sammen eller hver sin omgang.

Vi jobber med å få på plass en liste over dommere som kan kontaktes når vi mangler dommere til våre hjemmekamper. Denne listen vil legges inn her når den er klar.

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk