skip to Main Content

FORELDREMØTER:

  • Det er foreldrekontakten som har ansvar for at det blir avholdt foreldremøter.
  • Vi anbefaler at det avholdes 2-3 foreldremøter i løpet av sesongen. En i starten, en underveis og en på slutten av sesongen.
  • Aktuelle tema å ta opp kan være: Info sesongen så langt og hva som kommer. Informasjon om kamper resten av sesongen. Planer om sosiale tilstelninger. Cup-deltagelse. Dugnader.
  • Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget. Foreldremøter kan være en fin arena for å få til dette.
  • På foreldremøter kan trenere, støtteapparat, ledere, foreldre og kanskje spillere, møtes til sosialt samvær og diskusjon. Her kan klubbens virksomhet, sportslige og sosiale mål drøftes, og alle grupperingene kan få fram sine meninger.
  • Støtteapparatet er pliktet å melde fra til Styreleder eller Sportslig leder om avholdelse av
    foreldremøter. Dette for at Styret ønsker å delta, og for å evt. kunne informere om Styrets aktivitet eller svare på spørsmål fra foreldre.
  • Viktig å informere om Fair Play og Foreldrevettregler i idretten
Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk