skip to Main Content

Den viktigste sesongforberedelsen er å sørge for at alle funksjonene i støtteapparatet er på plass. Dvs. Hovedtrener, Rolletrenere, (Hjelpetrenere), Lagleder, Foreldrekontakt, Kasserer. Sesongforberedelsene innebærer oppgaver som skal fordeles på alle disse funksjonene.

Det er veldig viktig at listen over støtteapparat oppdateres!! Dette gjøres på Facebook-siden «Trenere og støtteapparat Malvik IL Håndball. Ligger et google docs. skjema festet/fremhevet øverst på denne siden. Meld fra til Sportslig leder om dere har for lite trenerressurser.

SESONGFORBEREDELSER: 

  • Melde på lag til seriespill. J/G 11 år – Senior før 1.mai, 7-10 år før 31. august.
  • Kampoppsett sesongens seriespill for 13 år til senior kommer i.l.a. sommeren. For 7-12 år sommer oppsettet først i slutten av september.
  • Eventuelt melde på Åpningscup J/G 9 – 20 år. Frist 20. august.
  • Omberamme kamper (frist: 13 år-senior 31. august, 7-12 år 15. oktober.
  • Registrere spillere og støtteapparat i TurneringsAdmin (TA). SU gir tilganger,
  • Planlegge treninger.
  • Planlegge foreldremøte. Husk å invitere Styret.
  • Fordele kioskvakter (får tildelt dager fra klubben).
  • Fordele sekretariat oppdrag mellom foreldre. Alle hjemmekamper fra 9 år. Lurt å ordne en egen sekretariat-gruppe som kan sette seg inn i dette.

Veileder Lagleder TurneringsAdmin

Fremgangsmåte omberamming av kamper

Håndball Live – Digital Kamprapport

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk