skip to Main Content

Rutinebeskrivelse vedr. mulighet til å søke refusjon for kjøring til seriekamper

Trener/kamplagleder som følger laget sitt til seriekamp har anledning til å søke refusjon for kjøring til seriekamper som avholdes i en av de definerte sonene 1-5. Se eget kart over de definerte sonene (1-5) og hvor refusjon kan være berettiget.

Dette gjelder trener/kamplagleder for lag fra 12 år og eldre. Refusjon gjelder pr tur dvs. at det er uavhengig om det spilles 2 eller flere kamper samme dag på samme sted, videre omfatter muligheten til å søke refusjon kun en person pr lag pr tur. Utbetaling kan foretas til trener/kamplagleder eller til lagskasse for evt. internfordeling mellom flere om det er ønskelig.

Det gis en fast km-sats på kr 2,-. Videre er det gitt en fast sats pr sone som skal være med å dekke opp utgifter for bom og evt. ferge.

Ved søknad om refusjon skal mal for reiseregning fylles ut og sendes pr e-post til [email protected]

Mal for reiseregning

Frist for refusjon

Aktuell refusjon utbetales etter endt semester hhv. i mai og januar. Frist for innlevering av reiseregning for høstsemesteret er 31. desember, og for vårsemesteret 30. april. Søknader som mottas etter fristen pr semester blir ikke behandlet eller utbetalt.

Unntak

Trenere som har inngått kontrakt med håndballavdelingen har ikke anledning til å søke om refusjon.

Sonekart (klikk på kartet for å se hele)

Sonekart for kjøregodtgjørelse
Sonekart for kjøregodtgjørelse

 

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk