skip to Main Content

        

INFORMASJON TIL NYE LAG I MALVIK HÅNDBALL

Først og fremst: Velkommen til håndballavdelingen i Malvik 😊

Her finner dere praktisk informasjon i forbindelse med oppstart av håndball i Malvik IL Håndball.

 

1. Oppstart av lag

I Malvik starter vi med håndball for 1.klassinger i januar/februar. Det er Sportslig Utvalg (SU) som har ansvar for å invitere aktuelle årsklasser til oppstart håndballtrening. SU har ansvar for de første treningene inntil det kommer trenere på plass. De arrangerer også foreldremøte ved oppstart, og klubben sørger for å hjelpe til/besvare spørsmål.

Det vil være 1 trening per uke frem til påske. Håndball starter opp igjen etter høstferien (gjelder 6-9 år). 

 

2. Organisering av lag

Et hvert lag skal bestå av følgende funksjoner:

Funksjon Beskrivelse
Hovedtrener
 • Bør ha noe håndballerfaring. Har ansvar for å planlegge treninger, og gjennomføre disse sammen med de andre trenerne. Må sørge for at nok rolletrener/hjelpetrenere kan delta på hver trening.
 • Opprette Spondgruppe for laget (sammen med lagleder).
 • Leder kamper. 
 • Delta på møter og treningsforum i regi av håndballavdelingen.
Rolletrener
 • Bistå hovedtrener i planlegging og gjennomføring på trening og kamp. Kan ha konkret treningsansvar (fysisk, målvakt, angrep). 
 • Delta på møter og treningsforum i regi av håndballavdelingen.
Hjelpetrenere
 • Bistå hovedtrener og rolletrener med enkle oppgaver på trening.
 • Her er det optimalt at så mange som mulig bidrar de første årene. Det er ikke skummelt og en trenger ingen håndballkunnskaper for å være hjelpetrener de første årene i håndballavdelingen.
Lagleder
 • Ansvarlig for opplegg rundt kamper. Eks. flytting av kamper, håndtere påmeldinger til cup og seriespill.
 • Ansvarlig for uthenting/innlevering av spillertrøyer og lagssekk.
 • Kamprapporter, sekretariat og lisens (eldre lag).
 • Opprette Spondgruppe for laget (sammen med hovedtrener)
 • Ansvarlig for å holde lagslister oppdatert, samt oppdatert liste over støtteapparat. 
 • Ansvarlig for lagets og støtteapparatets registrering i Turneringsadmin(TA). Samme innlogging som i «Min Idrett».
 • Ansvarlig for at det blir levere årsrapport til Styret hvert år (fylles gjerne ut av trener). Det kommer mail når denne skal leveres (januar/februar), med mal for utfylling.
 • Innhente samtykke i forbindelse med publisering av bilder/video (sammen med foreldrekontakt)
 • Dersom det ikke er lagleder på et lag, er disse oppgavene delegert til foreldrekontakt.
Foreldrekontakt
 • Bindeledd mellom trenere og forelder
 • Dugnadsansvarlig. Kontaktperson ved klubbdugnader. Ansvar for å dra igang lagsdugnad hvis laget trenger penger.
 • Bindeledd med styret og klubben forøvrig.
 • Sosiale arrangement for laget.
 • Avholde foreldremøter.
 • Innhente samtykke i forbindelse med publisering av bilder/video (sammen med lagleder).
 • Dersom det ikke er foreldrekontakt  på et lag, er disse oppgavene delegert til lagleder.
Kasserer
 • Ansvarlig for lagskonto. 

Ta kontakt med [email protected] når dere ønsker å opprette lagskonto. En slik konto skal alltid opprettes i Sparebank 1 Midt-Norge av håndballavdelingen. Det skal da være en disponent (kasserer) og en av Styret sine medlemmer som godkjenner alle utbetalinger fra kontoen.

 • Ansvarlig for å levere lagsregnskap til Styret hvert år.

Det kommer mail når regnskapet skal leveres (januar/februar), med mal for utfylling av regnskap.

 

Dugnadsansvarlig
 • Kan være egen funksjon, eller ansvaret kan ligge under foreldrekontakt.

3. Startpakka – et tilbud til nye trenere.

Dette er et e-læringskurs er rettet mot trenere, eller andre som har en rolle i barnehåndballen i aldersgruppen 6-12 år. Startpakka er helt gratis og tidsbruk for å gjennomføre kurset er ca. 20−30 minutter.

 

4. Hvordan styres klubben?

Styret i Malvik Håndball består for tiden av:

Leder: Vidar Furu

Nestleder: Harald Sande

Økonomiansvarlig: Karl Sigmund Hagen

Sekretær: Kristine Hage Mattson 

Ansvarlig kiosk: Linda Iversen Myhre

Ansvarlig dugnad: Christine Johnsen

Ansvarlig sponsor og marked: Sivert Vist

Ansvarlig arrangement: Andreas Baadnes

Ansvarlig kommunikasjon og SoMe: Berte Breivik Vaag

Kontakt oss på: [email protected].

 

Utfyllende kontaktinformasjon til Styret og utvalg, finnes på vår hjemmeside Malvik-handball.no. Her finner dere også svar på andre spørsmål dere måtte ha. 

Både Styret og Utvalg kan nås på våre spesifikke mailadresser dersom det er spørsmål, innspill etc. 

 

5. Oversikt og informasjon om Utvalg som ligger under Styret:

Sportslig utvalg:

Sportslig leder: Øyvind Olsen

Klubbutvikler: Mari Ann Letnes

Mini-koordinator: 

Medlem: Kristian Arntsen 

Materialforvalter: Raymond Hansen

Dommeransvarlig: Marthe Lutdal

 

Sportslig utvalg har ansvar for det sportslige i Malvik Håndball. Sportsplanen danner grunnlag for de beslutninger som blir tatt. Den finner dere på vår hjemmeside under Sportslig.

 

Kiosk og dugnad:

Arrangerer alt knyttet til kioskdriften i Malvikhallen. De har også ansvar for dugnader (se ytterligere info under eget punkt 7) som arrangeres i regi av håndballavdelingen. 

Arrangementskomitè:

Ansvarlig for gjennomføring av aktiviteter i regi av håndballavdelingen. Å arrangere Malvikcup er et av disse.

          

6. Huskeliste / Spørsmål

Handling Hvem Hvordan
Melde fra om støtteapparat

(husk oppdatering)

lagleder/foreldrekontakt  Sende mail til [email protected] med informasjon om støtteapparat (navn, funksjon, mail, telefon, adresse)
Sende inn liste på utøvere. Navn og fødselsdato

Gjelder også inn- og utmelding av spillere.

lagleder/foreldrekontakt  Send mail til

[email protected]

Spillertrøyer Materialforvalter/

lagleder 

Materialforvalter kontakter laget for å avtale utlevering av drakter til nye lag. Dersom dere ikke får en henvendelse om drakter, kan lagleder ta kontakt med [email protected] 
Kode til Utstyrsrom Materialforvalter/

hovedtrener 

Hovedtrener får kode til utstyrsrommet tilsendt av klubben. Denne koden byttes med jevne mellomrom.
Praktiske spørsmål knyttet til Malvikhallen under trening? støtteapparat  Kontakt Hallvakt som sitter på kontoret i gangen utenfor klasserommet.
Arrangere foreldremøte 1-2 ganger i året Foreldrekontakt/lagleder. Send ut innkalling til foreldre.

Styret eller sportslig skal inviteres.

Booking Klasserommet Støtteapparat Sjekk tilgjengeligheten på våre nettsider. SMS: 92881010. Mail: [email protected]
Opprette Spondgruppe  for laget: MIL Håndball G 20XX Støtteapparat
 • Legg inn alle utøvere og foresatte
 • Opprette arrangement (treninger, kamper etc).
Facebook:

 • Bli medlem av gruppen « Trenere og støtteapparat Malvik IL Håndball»
Støtteapparat

(Trenere, lagledere, foreldrekontakter)

Styret sender invitasjon til gruppene.

Be om å bli medlem av gruppene hvis det ikke er kommer invitasjon.

Oppdatere TurneringsAdmin(TA)

MÅ gjøres fra 9-årsklassen, gjerne før.

Lagleder Klubben gir tilgang til lagleder. Lagleder logger seg inn og oppdaterer spilleliste og støtteapparat. Husk draktnummer. Bruk innlogging til “Min Idrett”.
Lagets mailadresse Lagleder/Hovedtrener Hvert lag tildeles egen mailadresse av Styret. Lagleder får hovedansvar for å administrere denne, men innloggingsinfo kan deles med andre i støtteapparatet. 
Treningsverktøy:

Eksempler på treningsøkter

Trenere/SU
 • Last ned appen «Learn Handball». Hovedtrener får tilgang av Sportslig.
 • ovelsesbanken.no
 • Sjekk ut handball.no
Hente inn politiattest Støtteapparat

(Lagleder/foreldrekontakt)

Alle som er med i støtteapparat må levere politiattest til Malvik IL. Fremgangsmåte finner du på Malvik IL sine nettsider.
Interne møter/sosiale tilstelninger Støtteapparat/Laget Klasserommet i Malvikhallen kan bookes. 

Send melding til Berte Vaag; 92881020 for booking.

Melde på trenerkurs Trenere Tilbud om kurs i regi av regionen legges ut på Facebook-siden «Trenere og støtteapparat Malvik IL Håndball» av SU/Styret.
Seriepåmelding Sportslig / støtteapparat Påmelding av antall lag og serie gjøres til SU/Sportslig leder.
Påmelding cup Støtteapparat Alle lag i Malvik skal delta på Malvikcup. For mini arrangeres denne i november/desember. Spillere fra 10 år har sin cup i februar.

Åpningscupen meldes på via sportslig leder. Ellers er det lagene selv som melder på cuper.

Klubben dekker deltakeravgift på Malvikcup + en cup til pr kalenderår. 

Dommere Støtteapparat/laget Dersom det ikke er satt opp dommere på minikamper, må laget selv ha noen som kan dømme/veilede under kamp (foresatte/trenere)
Oversikt over kamper Støtteapparat  Last ned appen «Min Håndball» Legg til ditt lag som favoritt.
Kick off Sportslig utvalg/

mini-lagene

SU inviterer mini-lagene til kick off i Malvikhallen rundt sesongstart.
Miniavslutning Sportslig utvalg

mini-lagene

SU inviterer lagene til å avholde avslutning i Malvikhallen ved serieavslutning. 
Tillatelse til å publisere bilder og videoer på nett Lagleder/Foreldrekontakt Innhente samtykke til publisering av bilder og video på klubbens/laget sosiale media og nettsider. 

Ansvarlig for å informere nye spillere om at de må varsle [email protected] dersom deres barn ikke skal avbildes på vår hjemmeside eller Facebook. 

 

7. Treningsavgift

Medlemmer under 12 år betaler treningsavgift til Malvik IL – hovedlaget. Dette gir rett til å trene i alle Malvik IL sine avdelinger. Se Malvik IL sin nettside for gjeldende satser.

Spillere f.o.m. 12 år betaler full treningsavgift for hver av de avdelingene en er engasjert i (håndball, fotball, ski etc).

I tillegg skal det betales medlemskontingent til Malvik IL – hovedlaget. Prisen her er pr idag 400,- for familie og 200,- for enkeltmedlemmer.

 

8. Dugnader

 

 • Toalettpapirdugnad, fra 10 år og oppover (inntekt til håndballavdelingen).
 • Kioskvakt i Malvikhallen (alle lag deltar her).
 • Dugnad i.f.m. Malvikcupen som er vårt arrangement.
 • Lagsdugnader til faste årsklasser (etter fylte 10 år).
 • Evt andre dugnader kan dukke opp.

 

9. Har dere lyst til å bidra inn i håndballavdelingen med verv? 

Alt vi gjør i håndballavdelingen er basert på frivillig arbeid, og vi trenger alltid hjelp – både til store og små verv. Det er gøy å være frivillig og sørge for at våre barn får et godt håndballtilbud i Malvik 😊

Dersom noen har lyst til å bidra inn i Styret og Utvalg, ikke nøl med å ta kontakt. Vi ønsker frivillige fra alle årsklasser, og ønsker alle som har lyst til å være med velkommen!

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk