skip to Main Content

      VEILEDER TRENERE OG STØTTEAPPARAT

Handling Hvem Hvordan
Melde fra om støtteapparat lagleder/foreldrekontakt  Sende mail til [email protected] med informasjon om støtteapparat (navn, funksjon, mail, telefon, adresse)
Sende inn liste på utøvere. Navn og fødselsdato.

Gjelder også inn- og utmelding av spillere.

lagleder/foreldrekontakt  Sende mail til
[email protected]
Spillertrøyer Materialforvalter/

lagleder 

Materialforvalter kontakter laget for å avtale utlevering av drakter til nye lag. Dersom dere ikke får en henvendelse om drakter, kan lagleder ta kontakt med [email protected] 
Kode til Utstyrsrom Materialforvalter/

hovedtrener 

Hovedtrener får kode til utstyrsrommet tilsendt av klubben. Denne koden byttes med jevne mellomrom.
Praktiske spørsmål knyttet til Malvikhallen under trening? støtteapparat  Kontakt Hallvakt som sitter på kontoret i gangen utenfor klasserommet.
Arrangere foreldremøte 1-2 ganger i året Foreldrekontakt/Lagleder Send ut innkalling til foreldre.

Styret eller sportslig skal inviteres.

Booking Klasserommet Støtteapparat Sjekk tilgjengeligheten på våre nettsider. SMS: 92881010. Mail: [email protected]
Opprette Spondgruppe  for laget: MIL Håndball G 20XX Støtteapparat
  • Legg inn alle utøvere og foresatte
  • Opprette arrangement (treninger, kamper etc).
Facebook:

  • Bli medlem av gruppen « Trenere og støtteapparat Malvik IL Håndball»
Støtteapparat

(Trenere, lagledere, foreldrekontakter)

Styret/Sportslig sender invitasjon til gruppen.

Be om å bli medlem av gruppene hvis det ikke kommer invitasjon.

Oppdatere TurneringsAdmin

MÅ gjøres fra 9-års klassen, gjerne før.

Lagleder Klubben gir tilgang til lagleder. Lagleder logger seg inn og oppdaterer spilleliste og støtteapparat. Husk draktnummer. Bruk innlogging til “Min Idrett”.
Lagets mailadresse Lagleder/Hovedtrener Hvert lag tildeles egen mailadresse av Styret. Lagleder får hovedansvar for å administrere denne, men innloggingsinfo kan deles med andre i støtteapparatet. 
Treningsverktøy:

Eksempler på treningsøkter

Trenere/SU
  • Last ned appen «Learn Handball». Hovedtrener får tilgang av Sportslig.
  • ovelsesbanken.no
  • Sjekk ut handball.no
Hente inn politiattest Støtteapparat

(Lagleder/foreldrekontakt)

Alle som er med i støtteapparat må levere politiattest til Malvik IL. Fremgangsmåte finner du på Malvik IL sine nettsider.
Interne møter/sosiale tilstelninger Støtteapparat/Laget Klasserommet i Malvikhallen kan bookes. 

Send melding til Berte Vaag; 92881020 for booking.

Melde på trenerkurs Trenere Tilbud om kurs i regi av regionen legges ut på Facebook-siden «Trenere og støtteapparat Malvik IL Håndball» av SU/Styret.
Seriepåmelding Sportslig / støtteapparat Påmelding av antall lag og serie gjøres til SU/Sportslig leder.
Påmelding cup Støtteapparat Alle lag i Malvik skal delta på Malvikcup. For mini arrangeres denne i november/desember. Spillere fra 10 år har sin cup i februar.

Åpningscupen meldes på via Sportslig leder. Ellers er det lagene selv som melder seg på cuper.

Klubben dekker deltakeravgift på Malvikcup + en cup til pr kalenderår. 

Dommere Støtteapparat/laget Dersom det ikke er satt opp dommere på minikamper, må laget selv ha noen som kan dømme/veilede under kamp (foresatte/trenere)
Oversikt over kamper Støtteapparat  Last ned appen «Min Håndball» Legg til ditt lag som favoritt. 
Kick off Sportslig Utvalg SU inviterer mini-lagene til kick off i Malvikhallen rundt sesongstart.
Miniavslutning Sportslig Utvalg SU inviterer lagene til å avholde avslutning i Malvikhallen ved serieavslutning. 
Tillatelse til å publisere bilder og videoer på nett Lagleder/Foreldrekontakt Innhente samtykke til publisering av bilder og video på klubbens/laget sosiale media og nettsider. 

Ansvarlig for å informere nye spillere om at de må varsle ko[email protected] dersom deres barn ikke skal avbildes på vår hjemmeside eller Facebook. 

For oppstart nye lag trykk her.

Kontaktinformasjon til styre og utvalg finner dere på våre nettsider. Generelle spørsmål og henvendelser kan sendes til [email protected]

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk